integritetspolicy

Vi, Fjäll Connections, Fjällbyslingan 8, 84095 Funäsdalen, Sverige (Fjäll Connections / vi) är glada över ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för våra tjänster. I följande bestämmelser informerar vi dig om typen, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter på denna webbplats. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar särskilt ditt namn, din adress och din e-postadress. I den mån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR / DSGVO) specificeras i denna integritetspolicy, ska dessa tillämpas i enlighet med art. 3 DSGVO. I övrigt gäller respektive tillämpliga lagstadgade bestämmelser om dataskydd.

 

1. Databehandling för att möjliggöra användning av webbplatsen

För varje åtkomst till innehållet på vår webbplats överförs anslutningsdata till vår webbserver. Denna anslutningsdata inkluderar:

– respektive användares IP-adress (Internetprotokolladress),
– Datum och tid för begäran.
– hänvisnings-URL,
– enhetsnummer som UDID (Unique Device Identifier) ​​och jämförbara enhetsnummer, enhetsinformation (t.ex. enhetstyp) och
– webbläsartyp / webbläsarversion.

Denna anslutningsdata används inte för att dra slutsatser om användarens identitet eller kombineras med data från andra datakällor utan tjänar till att tillhandahålla webbplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är art. 6 stycken 1 mening 1 lit. f GDPR. Senast efter sju dagar kommer anslutningsdata att anonymiseras genom att IP-adressen förkortas på domännivå.

 

2. Behandling av uppgifter på initiativ

Användningen av vår webbplats är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. Du är varken skyldig att besöka denna webbplats eller lämna några personuppgifter. Tillhandahållandet av personuppgifter är, förutom beställningar, inte heller nödvändigt för ingåendet av ett kontrakt. Om du inte förser oss med personuppgifter kan du kanske inte använda enskilda funktioner eller tjänster på denna webbplats. Utöver det kommer det inte att få några konsekvenser för dig.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder följande tjänst som erbjuds av oss:

 

2.1. Kontaktformulär

Om du kontaktar oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter att sparas så att de kan användas för att behandla din begäran. För att kontakta oss räcker det att ange din e-postadress. Ytterligare frivillig information om din person tjänar endast till att anpassa kontakten åt dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter baseras i allmänhet på art. 6 stycken 1 mening 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse består då i att svara på din begäran.

Vid genomförandet av (före) avtalsåtgärder är den rättsliga grunden art. 6 stycken 1 mening 1 lit. b GDPR.

 

2.2. Newsletter

Om du uttryckligen har godkänt kommer du att få vårt nyhetsbrev. För att få vårt nyhetsbrev är det tillräckligt att ange din e-postadress. Ytterligare frivillig information om din person tjänar bara till att anpassa nyhetsbrevet åt dig.

För registrering till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbel-opt-in-förfarandet. Detta innebär att vi efter din registrering skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering kommer din information att raderas.

Dina personuppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 stycken 1 mening 1 lit. en GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelse. Det finns en länk i slutet av varje nyhetsbrev för att utöva rätten till återkallelse. Alternativt kan du när som helst återkalla ditt samtycke, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fjallconnections.com.

När du registrerar dig för ett nyhetsbrev lagrar vi också din IP-adress och tidpunkten för registrering för att uppfylla vår juridiska dokumentationsskyldighet. Den rättsliga grunden för databehandling i detta fall är art. 6 stycken 1 mening 1 lit. c GDPR.

 

3. Databehandling för webbplatsens efterfrågestyrda design

För att göra användningen av vår webbplats så trevlig som möjligt för dig använder vi så kallade webbspårningssystem. För detta ändamål används vanligtvis cookies, dvs. små textfiler som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk. Detta gör att vi kan känna igen den slutenhet som används av dig när du använder vår webbplats. De sessionskakor som används för att använda webbplatsen raderas efter slutet av webbläsarsessionen. Andra kakor finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din slutenhet vid ditt nästa besök.

De flesta webbläsare är inställda på ett sådant sätt att cookies accepteras automatiskt. Du kan inaktivera lagring av kakor i din webbläsare och ha möjlighet att när som helst radera dem från din hårddisk. Du kan dock också använda din webbläsare för att förhindra att endast vissa cookies ställs in (t.ex. cookies från tredje part), till exempel om du vill förhindra webbspårning. Du kan hitta mer information om detta i webbläsarens hjälpfunktion.

Vi vill vidare påpeka att du också kan installera ett plugin i din webbläsare för att skydda din integritet, vilket ger möjlighet att förhindra spårning – t.ex. AdBlock, Ghostery eller NoScript (se information om dataskydd för respektive plugin-leverantör).

Slutligen, notera att om du inaktiverar cookies kanske du inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats till fullo.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är, om inte annat anges i följande bestämmelser i avsnitt 3.1 ff, artikel 6 stycke. 1 mening 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse ligger i utformningen av webbplatsen för att tillgodose våra kunders behov.

 

3.1. Samtycke till cookies med pluginprogrammet “GDPR Cookie Compliance” för WordPress

För att kunna administrera ditt samtycke till användningen av spårningsverktyg använder vi cookie-samtyckeverktyget ”GDPR Cookie Compliance” från leverantören Move Agency. I detta sammanhang behandlas utöver anslutningsuppgifterna beviljande eller vägran av ditt samtycke eller återkallande av ett samtycke. För att kunna göra motsvarande tilldelning ställer cookie-samtyckesverktyget också in en cookie i din webbläsare. Om du vill återkalla dessa inställningar raderar du helt enkelt kakorna i din webbläsare (se även avsnitt 3).

Mer information om dataskydd finns på: https://www.mooveagency.com/privacy-policy/

Cookie-samtyckeverktyget används för att erhålla det lagstadgade tillståndet för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 stycken 1 mening 1 lit. c GDPR.

 

4. Närvaro på sociala medier

4.1. Länkar till sociala nätverk

Vår webbplats innehåller länkar till sociala nätverk (Facebook, Instagram och LinkedIn). Dessa webbplatser drivs uteslutande av tredje part. Om du följer länkarna kan respektive leverantör behandla personuppgifter om dig. Observera leverantörens dataskyddsinformation i detta avseende.

 

4.2. Databehandling från Fjäll Connections och rättslig grund

Våra sociala mediasidor (Facebook, Instagram och LinkedIn) syftar till att informera dig om Fjäll Connections och nya utvecklingar, tjänster och produkter från oss. Beroende på erbjudandet från respektive leverantör har du möjlighet till olika interaktioner (kommentarer, rekommendationer etc.) t.ex. i samband med vår närvaro på sociala medier. Samspelet mellan användarna är ett viktigt kriterium för oss för att genomföra riktad marknadsföring. Till exempel kan vi bestämma vilka artiklar som läses företrädesvis. Vi använder därför också den statistik som leverantörerna bestämmer i detta avseende för våra egna ändamål.

I den mån vi behandlar personuppgifter om användare i detta sammanhang är den rättsliga grunden för detta art. 6 stycken 1 mening 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse består då särskilt av riktad information / reklam. Leverantörerna kommer att informera dig separat om den rättsliga grund som de behandlar dina uppgifter för sina egna syften.

 

4.3. Joint controllers

I vissa fall är vi gemensamt ansvariga (gemensamma registeransvariga) med leverantörerna av sociala medier för behandling av dina personuppgifter. I det här fallet kan du hävda dina rättigheter (se avsnitt 9) i allmänhet antingen mot oss eller mot leverantören av sociala medier. Socialleverantören är dock den första kontaktpunkten.

Vi har ingått ett gemensamt controlleravtal med Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (Facebook) angående behandling av personuppgifter. Detta avtal gäller för behandling av så kallade ”insiktsdata”. Detta är sidstatistik, särskilt när det gäller interaktioner mellan Facebook-användare. Detaljer om insiktsdata finns här: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights. Vårt avtal med Facebook kan ses på följande länk: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

När det gäller lagringsperioden för de uppgifter som behandlas av oss för våra egna ändamål hänvisar vi till våra förklaringar under avsnitt 7. Observera dessutom dataskyddsföreskrifterna för respektive leverantör av sociala medier. 

 

5. Dataöverföring

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part eller andra mottagare om detta är nödvändigt för tillhandahållande av tjänster, om du har gett ditt samtycke, om det finns en rättslig skyldighet att göra det eller om överföring av data är tillåten på en annan laglig grund. Till exempel överförs uppgifter till tekniska tjänsteleverantörer eller – i händelse av en företagsaffär – till intresserade / köpare etc. 

 

6. Dataöverföring till länder utanför EU

I den mån det är nödvändigt för våra ändamål kommer vi också att överföra dina uppgifter till mottagare utanför EU om du har gett ditt samtycke, om det finns en laglig skyldighet eller om överföring av data är tillåten på en annan rättslig grund. Dina uppgifter kommer också att överföras till mottagare i USA inom ramen för databehandling. En adekvat nivå av dataskydd säkerställs i allmänhet genom ingående av de så kallade EU-standardavtalsklausulerna. Observera dock att enligt ett nyligen avgörande från EG-domstolen (EU-domstolen) finns det ingen tillräcklig nivå av dataskydd i USA och därmed en risk för skyddet av dina uppgifter. Under vissa omständigheter kan dina uppgifter till exempel behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningssyfte. Dessutom hänvisar vi till art. 49 GDPR när det gäller den rättsliga grunden för överföring av data.

 

7. Varaktighet för vilken personuppgifter lagras / kriterier för att bestämma varaktigheten

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss så länge som det är nödvändigt för ovannämnda bearbetningsändamål, i händelse av invändningar inga övertygande skäl värda att skydda mot Fjäll Connections eller i händelse av återkallande ingen annan rättslig grund för data bearbetning finns. I vissa fall, t.ex. om det finns en laglig skyldighet att lagra uppgifter kommer dina personuppgifter inte att raderas omedelbart utan blockeras initialt. Således kan lagringstiden för meddelanden via kontaktformuläret med ett företagsinnehåll vara tio år. 

 

8. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen. Våra anställda och alla personer som är involverade i databehandling är skyldiga att följa dataskyddslagar och att behandla personuppgifter konfidentiellt. Våra kollegor utbildas därefter.

För att skydda dina personuppgifter på denna webbplats använder vi en säker online-överföringsprocedur, den så kallade ”Secure Socket Layer” (SSL) -överföringen. Du kan känna igen detta genom att en stängd hänglåssymbol visas på adressen https: //. Genom att klicka på symbolen får du information om vilket SSL-certifikat som används. Visningen av symbolen beror på vilken webbläsarversion du använder. SSL-kryptering garanterar krypterad och fullständig överföring av dina data. 

 

9. Dina rättigheter

Inom ramen för de rättsliga kraven har du ett grundläggande krav mot Fjäll Connections för

– bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av Fjäll Connections,

– information om dessa uppgifter och omständigheterna vid behandlingen,

– korrigering, om dessa uppgifter är felaktiga,

– radering, såvida inte behandlingen är motiverad och det inte finns någon (längre) skyldighet att behålla uppgifterna,

– begränsning av behandlingen i särskilda fall som fastställs i lag,

– invändning vid databehandling på grundval av art. 6 stycken 1 mening 1 lit. f GDPR och

– överföring av dina personuppgifter – om du har tillhandahållit det – till dig eller en tredje part i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, med följden att behandlingen av dina personuppgifter kommer att bli otillåtlig för framtiden. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsepunkten.

Vänligen adressera din specifika begäran skriftligen eller via e-post till vår dataskyddsombud och tydligt identifiera dig själv:

Fjäll Connections
Franziska Gandert
Fjällbyslingan 8
84095 Funäsdalen
Sverige

E-post: franzi@fjallconnections.com

I den mån vi behandlar dina uppgifter i gemensam kontroll med tredje part i den mening som avses i art. 26 GDPR, är tredje part centralt ansvarig för utövandet av alla berörda personers rättigheter. Du har dock frihet att hävda dina rättigheter mot oss också.

Slutligen vill vi uppmärksamma din rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten. 

 

10. Inget automatiskt individuellt beslut

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserade individuella beslut. 

 

11. Ändring av integritetspolicyn

Nya juridiska krav, affärsbeslut eller teknisk utveckling kan kräva ändringar i vår integritetspolicy. Sekretesspolicyn justeras därefter. Du hittar alltid den senaste versionen på vår webbplats.